BIZ hakda

hilini gowulaşdyrmak

EFhomedeco, Cast Iron Cookware-yň professional öndürijisidir.Gollandiýaly ojak, güle, çörek, panjara, skelet, gap, jambalaýa küýzesi, şeýle hem küýzeler ýaly müňlerçe zat üpjün edilip bilner.
guýma demir gap-gaçlary ýylylygy birmeňzeş we uzak wagtlap saklaýar.Çoýun demir bilen näçe köp bişirseňiz, ýaglar we ýaglar öňki tagamlardan gelýän yslary we tagamlary ýok etmek bilen taýaga çydamly nahar taýýarlaýar.Diýmek, demir gowrulan gaplarda ýa-da beýleki guýma demir gaplarda bişirilen her bir iýmit önüminiň arassa tagamy bar.Demir saglyk üçin möhümdir, sebäbi öýkenlerden, gan akymyndan, bedeniň beýleki ýerlerine kislorod iberýär.

  • 76b36915c746cc0756dfd33846c8c6

ÖNÜMLER

Döküm demir gap-gaçlar ýylylygy birmeňzeş we uzak wagtlap saklaýar.Çoýun demir bilen näçe köp bişirseňiz, ýaglar we ýaglar öňki tagamlardan gelýän yslary we tagamlary ýok etmek bilen taýaga çydamly nahar taýýarlaýar.